Perioada de avizare pentru anul 2020 este:

07.01.2020 – 31.03.2020

 

 

A

 

Pentru membrii filialei asistenţi medicali/moaşe, care PROFESEAZĂ CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ trebuie să prezinte urmatoarele documente:

1) Certificatul de membru – original;

2) Asigurare de malpraxis valabilă în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 – copie;

Exemplu:
Dacă un asistent are asigurarea de malpraxis valabilă în perioada 09.10.2018 – 08.10.2020 este necesară încheierea încă unei asigurari de malparaxis valabile cel puţin până la 31.12.2020);

!!! Asigurarea de malpraxis pentru anul în curs trebuie facută la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:

a) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO;

b) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;

c) asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO.

3) Raport per salariat din Revisal – original – (extrasul din REVISAL se ridică de la serviciul contabilitate al unității angajatoare), emis cu maxim 30 de zile înaintea prezentării la reavizare, cu nr. ieşire, semnat şi ştampilat de angajator;

4) Acte dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru – original + copie (dacă au aparut schimbări în documentul de identitate şi actele profesionale);

5) Taxa de cotizaţie în valoare de 1% / luna (12% / an) din salariul de încadrare pentru întreg anul 2020, se achitată la oricare casierie a bancii C.E.C. BANK din judeţul Hunedoara, în contul Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), sau pentru plati interbancare în contul IBAN: RO65CECEHD0137RON0050508 al Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), deschis la C.E.C. BANK Sucursala Deva;

6) Numărul minim de 30 de credite EMC realizate în anul 2019.

 

_________________________________________________________
**********************************************************************************

ATENŢIE!!!
Asistenţii medicali care au 2 sau mai multe locuri de muncă trebuie să încheie câte o asigurare de malpraxis pentru fiecare loc de munca !!!

_________________________________________________________
**********************************************************************************

 

 

B

 

Pentru membrii filialei asistenti medicali/moase, care PROFESEAZĂ CU CONTRACT DE VOLUNTARIAT trebuie să prezinte urmatoarele documente:

1) Certificatul de membru – original;

2) Asigurare de malpraxis valabilă în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 – copie;

Exemplu:

Dacă un asistent are asigurarea de malpraxis valabilă în perioada 09.10.2018 – 08.10.2020 este necesară încheierea încă unei asigurari de malparaxis valabile cel puţin până la 31.12.2020);

!!! Asigurarea de malpraxis pentru anul în curs trebuie facută la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:

a) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO;

b) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;

c) asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO.

3) Contract de volunatriat – copie

4) Taxa de cotizaţie (pentru asistentii medicali care nu sunt salariati s-a modificat de la 01.01.2019 respectiv 10 lei / luna) în valoare de 120 de lei pentru intreg anul 2020 şi se achitată la oricare casierie a bancii C.E.C. BANK din judeţul Hunedoara, în contul Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), sau pentru plati interbancare în contul IBAN: RO65CECEHD0137RON0050508 al Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), deschis la C.E.C. BANK Sucursala Deva;

5) Numărul minim de 30 de credite EMC realizate în anul 2019.

 

__________________________________________________
************************************************************************

Avizul anual se va elibera doar pentru asistenţii medicali care PROFESEAZĂ
cu contact individual de muncă sau cu contract de voluntariat !!!

__________________________________________________
************************************************************************

 

 

C

 

Pentru membrii filialei asistenti medicali /moase, care NU PROFESEAZĂ trebuie să prezinte urmatoarele documente:

1) Certificatul de Membru – original;

2) Raport per salariat din Revisal (se ridică de la Inspectoratul Teritorial de Muncă) – original;

3) Taxa de cotizaţie (pentru asistentii medicali care nu sunt salariati s-a modificat de la 01.01.2020 respectiv 10 lei / luna) în valoare de 120 de lei pentru intreg anul 2020 şi se achitată la oricare casierie a bancii C.E.C. BANK din judeţul Hunedoara, în contul Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), sau pentru plati interbancare în contul IBAN: RO65CECEHD0137RON0050508 al Filialei Hunedoara al OAMGMAMR (CUI: 24159179), deschis la C.E.C. BANK Sucursala Deva;

 

__________________________________________________
************************************************************************

NU ESTE NEVOIE DE ASIGURARE DE MALPRAXIS pentru
asisteţii medicali care nu profesează !!!

__________________________________________________
************************************************************************