Prin prezenta va aducem la cunostinta ca, in baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, Ministerul Sanatatii organizeaza prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, programe de specializare in vederea reconversiei profesionale numai pentru asistenti medicali cu studii medii:

 

Grup tinta Specializari in vederea reconversiei

profesionale

 • Asistenti medicali generalisti
 • Asistenti medicali pediatrie
 • Radiologie-imagistica medicala
 • Laborator
 • Balneo-fizioterapie
 • Nutritie si dietetica
 • Igiena si sanatate publica

 

Elementul de noutate pentru acest an consta in faptul ca inscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

In acest sens, unitatile sanitare publice sau private interesate se vor inregistra pe platforma conform instructiunilor publicate si vor trimite solicitarea pentru inscrierea unuia sau mai multor asistenti medicali angajati scanata in format electronic si insotita de urmatoarele:

 1. Solicitarea unitatii sanitare, semnata si stampilata de managerul unitatii sanitare in care se specifica numele asistentului / asistentilor medicali si specializarea / specializarile pentru care se face solicitarea de inscriere.
 2. Diploma / certificat de studii (asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru inscriere la o anumita specializare – in copie;
 3. Certificat de membru OAMGMAMR si aviz anual de libera practica – in copie;
 4. C.I. – in copie;
 5. Adeverinta din care reiese ca asistentul medical / asistentii medicali este / sunt incadrat(i) pe un post specific specializarii respective pentru care se face solicitarea.

Ulterior validarii dosarului de inscriere de catre SNSPMPDSB se ataseaza si

6. Dovada schitarii taxei de participare la program (integral), care va fi anuntata pe site-ul SNSPMPDSB pana la data de 31.03.2018. Inscrierea se considera valida numai dupa achitarea integrala a taxei de participare, care se poate face direct online conform instructiunilor publicate sau prin orice alta modalitate (ordin de plata, e-banking, mandat postal etc.)

 

Repartitia participantilor pe centre de pregatire, locatia, perioada de pregatire, agenda activitatilor teoretice si practice precum si numele si coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afisa pe site-ul http://www.snspms.ro si pe platforma www.perfmed.ro cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea programului.

 

Dosarul complet de inscriere pentru fiecare participant, inregistrat pe platforma www.perfmed.ro continand documentele mai sus mentionate la punctele 1 – 6, se va depune si pe substrat de hartie in prima zi a programului la secretariatul cursului, conditie necesara eliberarii adeverintelor de participare la program.

 

Precizari: Asistentii medicali generalisti, moasele si asistenti medicali nu pot participa concomitent la doua programe de specializare.

Mai multe detalii despre inscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul institutiei (www.snspms.ro) si pe platforma perfmed.ro