Despre noi

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională neguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesia de asistent medical.

Profesia de asistent de farmacie se asimilează celei de asistent medical.

OAMGMAMR îşi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului.

Organizația are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă și pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Organizația are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. Organizaţia acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali din România. Organizatia are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile etc.

Filiala Hunedoara este reprezentantul asistenţilor medicali din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. OAMGMAMR filiala Hunedoara poate colabora cu organizaţii similare din alte ţări.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, astfel cum a fost aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, organizaţia are propriul statut şi Regulament de Organizare şi Funcţionare, care stabilesc modalitatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor.

Sediul Filialei Hunedoara este în Municipiul Deva, Str. N.Bălcescu, bl.13, sc.A, ap.1.

Ca organizaţie de reglementare profesională, OAMGMAMR filiala Hunedoara apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi. De asemenea, apără onoarea profesională a asistenţilor medicali, precum şi respectarea, de către aceştia, a obligaţiilor ce le au faţă de pacienţi şi de sănătatea publică.

Filiala Hunedoara acţionează prin toate mijloacele legale pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului acesteia.