Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.278/2015 trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (descarcă cerere tip)
 2. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (descarcă declarația de consimțământ)
 3. Actul de identitate.
 4. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
 5. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare, certificate de competență/calificare profesională, etc., după caz), original + copie.
 6. Cazier judiciar.
 7. Raport per salariat din Revisal, raportul se ridică de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
 8. Certificat medical tip A5 – in original – cu mentiunea “Apt din punct de vedere fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de asistent medical” (se obtine de la unitati cu personalitate juridica de medicina muncii, semnat de director si parafat cu stampila rotunda) in baza: a) Adeverintei de la medicul de familie cu rezolutia “clinic sanatos” – valabila 2 luni – in original; b) Certificatului de sanatate psihica – se obtine de la medicul psihiatru – valabil 2 luni – in original.
 9. Achitare Taxa de inscriere** in valoare de 100 ron (se plateste o singura data la inscrierea in organizatie);
 10. Achitare Cotizatie** in valoare de 10 ron / luna (120ron/an)(se calculeaza de la data inscrierii pana la 31 decembrie anul in curs) – pentru cei care nu profeseaza;

PRECIZĂRI:

 • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
 • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

(**) – Taxele se achita la CEC BANK in contul filialei OAMGMAMR Hunedoara.