Transferul unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, de la o filială la alta, se poate efectua la solicitarea acestuia, în una din următoarele situații:

  • Schimbare loc de muncă dintr-un județ în altul
  • Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.

Transferul se realizează astfel:

La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, se va depune:

  • Cererea de transfer – formular tip (descarcă Cererea de transfer),
  • Copie actului de identitate.

Soluționarea/aprobarea cererii de transfer se face în condițiile achitării/îndeplinirii la zi a obligațiilor.

În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera membrului solicitant o notă de transfer și o copie a dosarului de membru, și va efectua transferul.

Mențiune:

După aprobarea cererii de transfer, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical își va menține același număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat la înscrierea în organizație.