Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de reatestare a competențelor profesionale