În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

Conform Hotărârii nr. 18 / 19.06.2018 coroborată cu Hotărârea nr. 33 / 06.12.2018, în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării Avizului anual și/sau Certificatului de membru, după caz.

Pentru reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în vederea exercitării profesiei, solicitantul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului.

Pentru înscrierea la procedura de reatestare solicitantul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

  • cerere solicitare reatestare (Descarcă cererea de reatestare profesională);
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de membru, după caz;
  • certificat de sănătate fizică și psihică Tip A5;
  • documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) și se va desfășura sub îndrumarea unui director de îngrijiri sau a unui asistent șef de secție.

!!! Pentru mai multe informații, accesați: Hotărâre reatestare profesională (formă consolidată)

Tematica și bibliografia examenului de reatestare a competențelor profesionale: 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST-tematica-bibliografie

BALNEOFIZIOTERAPIE- Tematica-si-bibliografie

FARMACIE-tematică-şi-bibliografie

IGIENĂ-şi-SĂNĂTATE-PUBLICĂ-Tematica-si-bibliografia

LABORATOR-tematica-si-bibliografie

MEDICO-SOCIAL-Tematica-si-bibliografia

NUTRIŢIE-şi-DIETETICĂ-Tematică-şi-bibliografie

RADIOLOGIE-tematica, bibliografie

STOMATOLOGIE-Tematica-si-bibliografia

MOAŞE-Tematică-şi-bilbiografie