Avizarea anuală 2024 se efectuează la sediul nostru din Deva, str. N. Bălcescu în perioada: 01.10.2023 – 15.12.2023 după cum urmează:

  A. Pentru asistenții medicali care profesează cu contract individual de muncă:  

 • Adeverinţă angajator din care să rezulte data angajării, norma de muncă, tip contract: determinat/nedeterminat, funcţia, secţia unde profesează, salariul de bază, dacă se reține din salariu cotizaţia de membru; 
 • Raport per salariat din Revisal (nu mai vechi de 30 de zile);
 • Au acumulat numărul minim de 30 credite, aferente anului 2023 – dacă au profesat mai mult de 6 luni în anul 2023 (creditele apar automat în sistemul informatic după efectuarea cursurilor online – nu trebuie trimisă diploma decât dacă este solicitată)
 • Dovada achitării cotizației 12%/an din salariul de bază;
 • Polița de asigurare malpraxis valabilă pentru perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2024;
 • Dovada existenţei certificatului de sănătate fizică şi psihică pentru asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 • copie cartea de identitate;
 • Cerere eliberare aviz anual.

!!! Asistenţii medicali care profesează în 2 sau mai multe specialităţi trebuie să încheie câte o asigurare de malpraxis pentru fiecare specialitate, și să obțină un aviz anual de autorizare pentru fiecare specialitate!!!

 B. Pentru asistenții medicali care nu profesează:

 • Raport per salariat din Revisal ridicat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (obligatoriu);
 • copie cartea de identitate;
 • Dovada achitării cotizației 120 lei /an;
 • Cerere.

 C. Pentru asistenții medicali care profesează cu contract de voluntariat:

 • Fac dovada exercitării profesiei de asistent medical generalist/moașă/asistent medical (contractul de voluntariat);
 • Au acumulat numărul minim de 30 credite, aferente anului 2023 (creditele apar automat în sistemul informatic după efectuarea cursurilor online – nu trebuie trimisă diploma);
 • copie Cartea de Identitate;  
 • Dovada achitării cotizației 120 lei /an 1 (copie chitanţă);
 • Polița de asigurare malpraxis valabilă pentru perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2024;
 • Cerere eliberare aviz anual.

 D. Pentru asistenții medicali care profesează cu contract de prestări servicii – P.F.A. / P.F.I.:

 • copie Contract Prestări Servicii;
 • copie Certificat de Înregistrare Fiscală ANAF;
 • copie Cartea de Identitate;
 • Dovada achitării cotizației 120 lei /anul curent + diferenţa cotizaţie anul anterior conform declaraţiei finale /anul anterior;
 • copie Declaraţie Finală ANAF pe anul anterior (dacă este cazul);
 • Cerere eliberare aviz anual.

 

Cotizația de membru se achită la oricare casierie a băncii C.E.C. BANK din judeţul Hunedoara, în conturile OAMGMAMR Filialei Hunedoara al (CUI: 24159179), astfel: 

 • pentru plaţi la casieria băncii în contul: RO05CECEHD0133RON0422964;

sau

 • pentru plăți interbancare în contul: RO65CECEHD0137RON0050508.

Totodată trebuie să completați și Consimțământul de prelucrare date personale (GDPR) și Cererea de eliberare Aviz pentru anul 2024; 

Anexa nr.1_Cerere eliberare Aviz anual;

Consimțământ prelucrare date personale

Vă mulțumim!

Sănătate și toate cele bune!!!