Asistenţii medicali care intenţionează să desfăşoare activitate de voluntariat într-o unitate medicală sunt obligaţi să fie înscriși în OAMGMAMR în momentul încheierii contractului.

ATENȚIE!
Voluntariatul se poate desfășura numai în cadrul unei asociații, fundații sau în cadrul unei organizații non-profit (ONG), care sunt organizate si funcționează în baza Legii asociațiilor și fundațiilor (26/2000). Este permis, de asemenea, în cadrul spitalelor. Sunt excluse societățile comerciale (SRL, SA) înregistrate în Registrul Comerțului și care au ca scop obținerea unui profit.

Contractul trebuie să precizeze că voluntarul va lucra potrivit pregătirii sale profesionale: asistent medical generalistasistent medical de farmaciebalneofiziokinetoterapie etc.
Dacă nu conține asemenea precizări, contractul va fi obligatoriu însoțit de o fișă a postului care să arate pregătirea profesională a voluntarului.
Imediat după semnarea contractului, trimiteți o copie scanată la [email protected], în vederea înregistrării în baza de date.
Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

IMPORTANT!

1. Avizul este OBLIGATORIU pentru voluntariat. Pe perioada voluntariatului, profesați ca orice asistent medical. Profesarea fără aviz constituie infracţiune şi este pedepsită conform prevederilor Codului Penal.

2. Solicitați unității-gazdă eliberarea contractului cu minim 4-5 zile înainte de începerea voluntariatului, pentru înregistrarea documentului la OAMGMAMR și primirea avizului de liberă practică. Nu se eliberează avize retroactiv.

3. Asigurarea de malpraxis trebuie să acopere integral perioada de voluntariat și să corespundă, ca sumă asigurată, locului de desfășurare a activității:
10.000 de euro pentru unități sanitare cu paturi, UPU, SMURD sau Ambulanță;
4.000 de euro pentru unitățile medicale fără paturi, CMI-uri, laboratoare, clinici stomatologice, de radiologie etc.;
2.000 de euro pentru asistenții medicali de farmacie (circuit deschis), asistenți medicali de igienă și sănătate publică și asistenți medicali care își desfășoară activitatea în institutele de medicină legală.

4. Perioada de voluntariat neînregistrată la OAMGMAMR Iaşi NU este recunoscută ca experienţă profesională.

 

Telefon: 0354113456
E-mail: [email protected]